Hjem

Tidligere program

Høsten 2017:

Hoeggen kirke, Julaften, kl. 1430.

  ♫ Corelli, Berlin, Händel, julesanger

Trondheim Kammermusikalske Selskaps julebordkonsert, Hornemannsgården,

   3. desember, kl. 1800.

  ♫ Berlin, Corelli

Konsert med Det Norske Foreldreorkester, Selbu Felebyggerlag og
cembalist Øyvind Kåre Pettersen, i Selbu Kirke, 3. oktober, kl. 1900.
   ♫ Händel, Lully, Lennon/McCartney, Telemann, Näsbom

Våren 2017:

Konsert på Byneset helse- og velferdssenter, 30. mai, kl. 1700.
  ♫ Schubert, Händel, Biber, Lennon/McCartney, Purcell, allsanger, gammeldans
Vårkonsert med Det Norske Foreldreorkester, i Hoeggen kirke, 10. mai, kl 1800.
  ♫ Händel, Lennon/McCartney

Høsten 2016:

Hoeggen kirke, Julaften, kl. 1600.

  ♫ Telemann, Vitali, Lully, Biber, julesanger.

Julebordskonsert med Det Norske Foreldreorkester, Dronning Mauds Minne,
   6. desember, kl. 1830.

  ♫ Vitali, Biber, Lennon/McCartney, Karlson

Trondheim Kammermusikalske Selskaps julebordkonsert, Nyhus Gård,

   4. desember, kl. 1800.

  ♫ Corelli

 

Våren 2016:

Vårkonsert med Det Norske Foreldreorkester, i Hoeggen kirke, 11. mai, kl 1800
  ♫ Telemann, Purcell, Enlid

Konsert på Bakklandet omsorgssenter, 31. mai, kl. 1700.

  ♫ Telemann, Purcell, allsanger, gammeldans

 

Høsten 2015:

Hoeggen kirke, Julaften, kl. 1430.

  ♫ Jacchini: Sonata in D. Solister: Berit Floor og Dagrun Gilberg
      Telemann, julesanger.

Trondheim Kammermusikalske Selskaps julebordkonsert, Hornemannsgården,

   6. desember, kl. 1800.

  ♫ Jacchini: Sonata in D. Solister: Pierre Cerasi og Berit Floor
      Vivaldi: Fagottkonsert i E-moll. Solist: Vegard Hagerup
      Corelli.

Musikk-kafe med veterankorpset Berg/Singsaker, 12. november, kl. 1800.

   ♫ Jacchini: Sonata in D. Solister: Pierre Cerasi og Berit Floor
      Vivaldi: Fagottkonsert i E-moll. Solist: Vegard Hagerup

 

Våren 2015:

Konsert på Bakklandet omsorgssenter, 2. juni, kl. 1700.

  ♫ Charpentier, Purcell, Albinoni, Schubert, Lully, allsanger, gammeldans.

Trondheim Kammermusikalske Selskaps vårkonsert, Hornemannsgården,

   31. mai, kl 1800.

   ♫ Albinoni, Torelli, Lully.

 

Høsten 2014:

Hoeggen kirke, Julaften, kl. 1430.

  ♫ Purcell, julesanger.

Trondheim Kammermusikalske Selskaps julebordkonsert, Hornemannsgården,

   30. november, kl 1930.

  ♫ Purcell, Corelli.

Konsert på Bakklandet omsorgssenter, 30. september kl. 1730.

  ♫ L. Mozart, Purcell, Lully, allsanger, gammeldans

 

Våren 2014:

Konsert på Trondheims Hospital, 3. juni, kl. 1700.

  ♫ L. Mozart, Marcello, Næss, allsanger, gammeldans.

Vårkonsert i Hoeggen kirke, 15. mai, kl 1900.

   ♫ Telemann, Marcello.

 

Høsten 2013:

Hoeggen kirke, Julaften, kl. 1600.

  ♫ Händel, julesanger.

Trondheim Kammermusikalske Selskaps julebordkonsert, Hornemannsgården,

   8. desember, kl 1800.

  ♫ Mayr, L. Mozart, Corelli.

Konsert på Bakklandet omsorgssenter sammen med Mannskoret Nøkken

  12. november kl. 1730.

  ♫ Mayr, L. Mozart, J.L. Bach, Staveland/Hovland

 

Våren 2013:

Konsert på Bakklandet omsorgssenter, 4. juni, kl. 1830.

  ♫ Telemann: Bratsjkonsert i G-dur (4. sats). Solist: Andreas Bauer.

       L. Mozart, Ch. Wesley, allsanger, gammeldans.

Vårkonsert i Hoeggen kirke, 15. mai, kl 1900.

   ♫ J.D. Berlin: Symfoni nr 2. Solist: Pierre Cerasi.

       L. Mozart, Ch. Wesley.

 

Høsten 2012:

Hoeggen kirke, Julaften, kl. 1600.

  ♫ Corelli, Vitali, Händel, julesanger. Solist: Pierre Cerasi, trompet

Trondheim Kammermusikalske Selskaps julebordkonsert, Hornemannsgården,

   2. desember, kl 1800.

  ♫ P.H. Albertsen, Fjær, Corelli.

Konsert på Tyholt helse- og velferdssenter, 28. november kl. 1800.

  ♫ P.H. Albertsen, Händel, Corelli, Bartok. 

 

Våren 2012:

Konsert på Søbstad helsehus, 5. juni kl. 1730.

  ♫ Muffat, Purcellina, allsanger.

Vårkonsert i Hoeggen kirke, 9. mai, kl 1900.

  ♫ Vivaldi: Fløytekonsert i G-dur. Solist: Lise Støwer

      Fjær: Carioca (urframføring).

Konsert på Zion helse- og velferdssenter, 8. februar kl. 1730.

  ♫ Vivaldi, Händel, Lully, allsanger, gammeldans.

 

Høsten 2011:

Hoeggen kirke, Julaften, kl 1430

  ♫ Lully, Händel, julesanger.

Trondheim Kammermusikalske Selskaps julebordkonsert, Hornemannsgården,

   3. desember, kl 1800.

  ♫ Händel, Lully, Corelli.

Musikk-kafe på Blussuvoll skole med Berg og Singsaker Veterankorps, 10. november, kl. 1800.

  ♫ Händel.

Konsert på Tempe helse- og velferdssenter 1. november kl 1730.

  ♫ Händel, Lully, allsanger.

 

Våren 2011:

Konsert på Malvik Sykehjem, 7. juni, kl. 1730

Konsert i Hoeggen kirke, 11. mai kl. 1900

  ♫ Telemann; Trompetkonsert, Händel: Bourree og Hornpipe.

Konsert på Valentinlyst helse- og velferdssenter, 15. februar kl. 1730. 

  ♫ Händel, Lully, Berlin, allsanger, gammeldans.

Konsert på Zion helse- og velferdssenter 2. februar kl. 1730.

  ♫ Händel, Lully, Berlin, allsanger, gammeldans.

 

Høsten 2010:

Hoeggen kirke, Julaften kl 1600

  ♫ Mozart: Ave Verum. Solist: Siri Wågen Evensen, mezzosopran

      Telemann: fra Suite i D-dur.

Trondheim Kammermusikalske Selskaps julebordkonsert, Hornemannsgården,

   4. desember kl 1800.

  ♫ Telemann: fra Suite i D-dur for trompet og strykere

      Berlin: fra Sinfonia nr 2, Solist: Pierre Cerasi, barokktrompet og zink

Konsert på Blussuvoll skole sammen med bl.a.

   Berg og Singsaker veterankorps, 18. november kl. 1800.

  ♫ Lully: Tyrkisk marsj, Telemann: fra Suite i D-dur for trompet og strykere

      Solist: Pierre Cerasi, barokktrompet

 

Våren 2010:

Strinda Historielags møte 26. april.

  ♫ Olav Gundersen, Bertil Palmar Johansen og Johan Daniel Berlin.

Konsert på Zion helse- og velferdssenter, 16. mars kl. 1800.

  ♫ Corelli, allsanger, gammeldans.

 

Høsten 2009:

Hoeggen kirke, Julaften kl 1430

  ♫ Lully, Jacchini, Händel

Trondheim Kammermusikalske Selskaps konsert, Thomas Angells kapell,

   5. desember kl 1800.

Konsert i samarbeid med Sør-Trøndelag Orkesterforening, Vår Frue kirke,

   4. oktober kl 1800.

  ♫ Schuberts ufullendte symfoni.

 

Våren 2009:                       

Festkonsert i Vår Frue kirke, 17. mai kl 1730

  ♫ Berlin: Sinfonia nr 2 for zink og strykere.  Solist: Pierre Cerasi.

Konsert i Hoeggen kirke, 13. mai kl 1900   Hør!TKMS-konsert

nbo


nbo

bratsjHjem